Kop

 

 

Wie had, na een overbevolkte en organisatorisch niet vlekkeloos verlopen Ierse avond in en rond de Pallieterhoeve, kunnen vermoeden dat we 7 jaar later voor de 5e editie van het uit die avond ontstane Bergfolk de Schotse topgroep: The Tannahill Weavers naar de Booischotse parochiezaal konden lokken?

Toch zijn we (Natuurpunt Heist) daarin gelukt. De reputatie die we ondertussen hebben opgebouwd en de daarbij horende goede commentaren op tal van fora hebben dan toch hun vruchten afgeworpen.

Na de succesrijke edities met plaatselijk geweld, Nederlandse inbreng en eerder gedurfde gasten

zoals pieP.klein en het Woshkoor zochten we voor het eerste lustrum naar iets “speciaal”.

Via de in folkmiddens gelegde contacten kwamen we bij Patrick De Loecker terecht. En die heeft wel wat naam en faam in het wereldje. En ja, hij kon ons een Schotse folklegende aanbieden.

Al meer dan 30 jaar toeren zij de wereld rond met hun mix van traditioneel en meer hedendaags werk. Vakmanschap en de ware spirit voor de muziek van hun voorvaderen maken van een avond met de Weavers een reis door de nevelen van de Schotse leefwereld waar droeve en ingetogen ballads wisselen met uitgelaten jigs en reels. Het gevarieerde programma laat geen kans tot verveling.

Het voorprogramma wordt verzorgd door Jan Cox.  Deze Heistse Multi-instrumentalist heeft op zijn zoektocht door de muziekwereld al vele watertjes doorzwommen. Bij Steuks (te gast op onze eerste editie) en andere plaatselijk groepen, harmonieën en fanfares maar vooral door zelfstudie groeide hij uit tot gerijpt rasmuzikant. Blaas, snaar of slaginstrumenten hebben voor hem geen geheimen. Hem wacht de taak de zaal op te warmen voor “The Tanahill weavers”, trailblazers of Scottish Music.

Vanzelfsprekend is er ook weer de whiskybar van 100proof whiskyclub uit Ramsel en zullen Guinness en Flierefluiter de kelen smeren.